HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:
0983 247 855


  Văn phòng

  (028) 66 81 6557


  Mr. Hùng (Giám đốc)

  0983. 247. 855


  Phòng Kiểm Định

  (028) 66.591.855

Menu chính

Các văn bản

 • CHỨNG NHẬN CHỈ ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 • Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014
 • Thông tư 73/2014/TT-BTC
 • Nghị định Chính Phủ - 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Liên kết website

 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn

Biểu phí kiểm định van an toàn

Biểu phí kiểm định van an toàn


MỨC PHÍ DỊCH VỤ CÂN CHỈNH-CẤP PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 
VÀ SỬA CHỮA VAN AN TOÀN

Số
TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá tối thiểu
(chưa gồm thuế giá trị gia tăng)

01

Kiểm định van an toàn 
(thực hiện tại Trung tâm)

cái

Áp suất đặt đến 30 bar

< 27 mm

Liên hệ

< 50 mm

Liên hệ

< 114 mm

Liên hệ

≥ 114 mm

Liên hệ

Từ trên 30 bar đến 
100 bar

< 27 mm

Liên hệ

< 50 mm

Liên hệ

< 114 mm

Liên hệ

≥ 114 mm

Liên hệ

Trên 100 bar

< 27 mm

Liên hệ

< 50 mm

Liên hệ

< 114 mm

Liên hệ

≥ 114 mm

Liên hệ

02

Sửa chữa thông thường van an toàn
(thực hiện tại Trung tâm)

cái

Rà kín mặt tiếp xúc

< 50 mm

Liên hệ

< 114 mm

Liên hệ

< 200 mm

Liên hệ

≥ 200 mm

Liên hệ

Thay đệm mặt tiếp xúc

< 50 mm

Liên hệ

< 114 mm

Liên hệ

< 200 mm

Liên hệ

≥ 200 mm

Liên hệ

Gia công lại mặt tiếp xúc kim loại

< 50 mm

Liên hệ

< 114 mm

Liên hệ

< 200 mm

Liên hệ

≥ 200 mm

Liên hệ