HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:
0983 247 855


  Văn phòng

  (028) 66 81 6557


  Mr. Hùng (Giám đốc)

  0983. 247. 855


  Phòng Kiểm Định

  (028) 66.591.855

Menu chính

Các văn bản

 • CHỨNG NHẬN CHỈ ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 • Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014
 • Thông tư 73/2014/TT-BTC
 • Nghị định Chính Phủ - 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Liên kết website

 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn

Biểu phí kiểm tra

Biểu phí kiểm tra


1/ Phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: (theo thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ tài chính Quy định)
  - Mức thu lệ phí là 150.000đ/giấy. 
2/ Phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá: 0,05%/ giá trị lô hàng được kiểm tra
  - Mức thu tối thiểu không dưới 500.000đ 
- Mức thu tối đa không quá 10.000.000đ