HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:
0983 247 855


  Văn phòng

  (028) 66 81 6557


  Mr. Hùng (Giám đốc)

  0983. 247. 855


  Phòng Kiểm Định

  (028) 66.591.855

Menu chính

Các văn bản

 • CHỨNG NHẬN CHỈ ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 • Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014
 • Thông tư 73/2014/TT-BTC
 • Nghị định Chính Phủ - 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Liên kết website

 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn

Biểu phí kiểm tra không phá hủy (NDT)

Biểu phí kiểm tra không phá hủy (NDT)


BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

 

Stt

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá 
(chưa kể VAT)

01

Đo chiều dày bằng siêu âm

điểm

Liên hệ

02

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

mét

Liên hệ

03

Kiểm tra mối hàn bằng bột từ

mét

Liên hệ

04

Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu

mét

Liên hệ

05

Kiểm tra bề mặt kim loại bằng thẩm thấu hoặc bột từ

mét vuông

Liên hệ

 

Liên hệ