HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:
0983 247 855


  Văn phòng

  (028) 66 81 6557


  Mr. Hùng (Giám đốc)

  0983. 247. 855


  Phòng Kiểm Định

  (028) 66.591.855

Menu chính

Các văn bản

 • CHỨNG NHẬN CHỈ ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 • Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014
 • Thông tư 73/2014/TT-BTC
 • Nghị định Chính Phủ - 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Liên kết website

 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn
 • kiemdinhantoanhnl.com.vn

Mức phí kiểm định và hiệu chuẩn áp kế

Mức phí kiểm định và hiệu chuẩn áp kế


MỨC PHÍ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN ÁP KẾ


1- Mức phí kiểm định áp kế (thực hiện tại Công ty chưa bao gồm thuế VAT): 
- Thang đo đến 250 bar: 100.000 đ/cái
- Thang đo trên 250 bar: 200.000 đ/cái
2- Mức phí hiệu chuẩn áp kế (thực hiện tại Công ty chưa bao gồm thuế VAT):
- Thang đo đến 250 bar: 120.000 đ/cái
- Thang đo trên 250 bar: 250.000 đ/cái